Standardverdier for nye leverandørfakturaer

‘Bestiller’ er første del av bestillingsmerket, hvis dette er angitt. F.eks. betyr bestillingsmerke ‘J23-2345’ at bestillingen er gjort av medarbeider med ansattnr 23.

Hvis du har krysset av for «Bruk primært ‘Bestiller’ hvis dette er kjent…», og fakturaen inneholder et gyldig bestillingsmerke, så vil den bestillende medarbeideren bli satt som ansvarlig på den nye fakturaen.

Hvis ingen ‘bestiller’ blir funnet, så blir den medarbeider du har angitt i nedtrekkslista benyttet. Her kan du velge mellom kontaktansvarlig eller prosjektansvarlig for prosjektet som bestillingen er gjort på, eller du kan velge en navngitt medarbeider som alltid skal være ansvarlig for nye fakturaer som kommer inn.

Kontroll av leverandørfaktura

Du kan få en varsling med gule bobler i leverandørfakturalista, hvis fakturaens varer ikke er «forbrukt», dvs hvis ingen av varene i fakturaen er benyttet i noen forbruk.

Hvis du inkluderer forbruk med pakkseddelinnhold i kontrollen, så vil kontrollen bli mer unøyaktig enn om du bare inkluderer forbruk med fakturainnhold, fordi:

  • Når et forbruk som har fått vareinnhold fra en leverandørfaktura skal sjekkes, så sjekkes det at forbruksvarene stammer fra nøyaktig den fakturaen som blir kontrollert, ut fra fakturaens fakturanr.
  • Mens når forbruk som har fått innhold fra en pakkseddel i PocketLink skal sjekkes, så inneholder ikke disse forbruksvarene noen referanse til fakturanr. Her er det kun leverandørens ordrenr som sjekkes for samsvar, fordi ordrenr er informasjon som er kjent både i pakkseddel og i leverandørfaktura fra leverandøren.
    Dvs at hvis minst en av fakturaens varelinjer stammer fra et ordrenr som også finnes i minst en forbruksvarelinje med opphav fra pakksedler, så blir denne fakturaen ansett som at den er benyttet på forbruk. Og dermed får ikke denne fakturaen noe gult varselsymbol på seg. Dette har også som konsekvens, at hvis senere det dukker opp flere fakturaer med varer fra samme ordrenr, så vil heller ikke disse vises med gult varsel.