Når programvaren PocketLink er installert må vitale data fra kontoret eksporteres til PocketLink, for at denne skal kunne ha en nytteverdi. Grunndata eksporteres til medarbeiderens PocketLink via internett. Følgende grunndata kan eksporteres til PocketLink:

 • Kontakter, prosjekter, kalender
  Eksporterer kontakter, prosjekter, kalenderavtaler av typen ‘prosjektarbeid’. I tillegg eksporteres porsjekttilhørlighet for forbruk/varebestillinger/bilder som opprinnelig ble opprettet av mottakeren.

 • Prisbøker
  For dette valget må man også velge hvilke prisbøker man ønsker å eksportere til PocketLinken’en, samt hvilke priser som skal være synlig for brukeren. Prisoppdateringer som gjøres i JobOffice på kontoret vil ikke bli oppdatert til PocketLink via synkronisering. For å oppdatere prisbøkene på dine PocketPC’er må disse eksporteres på nytt som grunndata – fra JobOffice på kontoret.

 • Sjekklister
  Alle sjekkliste punkter som er registrert i JobOffice på kontoret vil bli eksportert til PocketLink ved å velge dette valget. Sjekklister kan opprettes fra systeminnstillingene i JobOffice, og må besvares ved registrering av forbruk på prosjekter.  Endringer som gjøres i sjekklistene i JobOffice på kontoret vil ikke bli oppdatert til PocketLinke via synkronisering. For å oppdatere sjekklistene på dine PocketLink må disse eksporteres på nytt som grunndata – fra JobOffice på kontoret.

 • Egne lister
  Egne lister viser utvalg med materiell som brukes ofte. Listene gjøre det raskere å finne aktuelle varer i prisboken, f.eks ved registrering av forbruk (Egne lister redigeres fra prisboken i JobOffice på kontoret. Se hvordan det gjøres her

  Endringer som gjøres i egne lister i JobOffice på kontoret vil ikke bli oppdatert til PocketLinken via synkronisering. For å oppdatere egne lister på dine PocketLinker’er må disse derfor eksporteres på nytt som grunndata – fra JobOffice på kontoret.

 • Forbruk
  Eksporterer alle forbruk med status ‘under arbeid’ og som opprinnelig ble opprettet på den valgte medarbeiderens PocketLink. I tillegg eksporteres forbruk med status ‘ferdig’.
  Merk: Eksport av forbruk fra kontoret vil normalt kun være nødvendig dersom data har gått tapt på den valgte medarbeiderens PocketLink. Eventuelle forbruk som eksisterer på PocketLink’en fra før, vil ikke bli overskrevet.
 • Systeminnstillinger
  Eksporterer innstillinger, satser, medarbeidere, brukernivå og lisens.