PocketLink/Grunndata

Når programvaren PocketLink er installert må vitale data fra kontoret eksporteres til PocketLink, for at denne skal kunne ha en nytteverdi. Grunndata eksporteres til medarbeiderens PocketLink via internett. Følgende grunndata kan eksporteres til PocketLink: Kontakter, prosjekter, kalender Eksporterer kontakter, prosjekter, kalenderavtaler av typen ‘prosjektarbeid’. I tillegg eksporteres porsjekttilhørlighet for forbruk/varebestillinger/bilder som opprinnelig ble opprettet av mottakeren. Prisbøker […]

Les Mer

PocketLink/Synkronisering

Endringer som gjøres i JobOffice på kontoret – eller i PocketLink, vil resultere i såkalte synkroniseringsmeldinger. På denne menyen definerer man hvordan man ønsker at JobOffice skal «oppføre seg/behandle» slike synkroniseringsmeldinger. Send og motta meldinger automatisk (Autosynk) Ved å aktivere dette valget vil JobOffice sende og motta synkroniseringsmeldinger automatisk. Når man på kontoret foretar endringer på […]

Les Mer

Negativt fortegn på forbruk

  Hvis du du ønsker negativt antall når du registrerer forbruk på PocketLink er det 2 forskjellige måter å gjøre dette på. Velg vare fra prisbok:   Benytt  tilbake tast. Ved valg av  vare fra vare liste: 2 korte klikk og du får minus 3 korte klikk og du får ,

Les Mer

Installasjon av PocketLInk

I JobOffice på kontoret, gå til systeminnstillingene, og velg menyen ‘PocketLink’ og deretter ‘programvare’. På menyen til høyre finner du informasjon om hvilken adresse (URL) du skal skrive inn i nettleseren på din mobil eller nettbrett. Merk at nettadressen som fremkommer, kun gjelder for ditt firma. Dette for at du skal få installert den versjonen […]

Les Mer