PocketLink og Android 13 versjonen

Etter at Android versjon 13 kom på markedet og enheter med eldre Android-versjon har blitt oppdatert til denne, har noen kunder hatt behov for å få inn ny versjon av PocketLink. Hvis dette er tilfelle kan du: a) Avinstaller PocketLink på din telefon eller nettbrett. b) Åpne nettleseren på din telefon eller nettbrett og skriv […]

Les Mer

Feil etter oppdatering til Android 13 krever reinstallasjon av PockeLink

Feil etter oppdatering til Android 13 krever reinstallasjon av PockeLink Dersom du har oppdatert til Android 13, må PocketLink reinstalleres for å fungere som den skal. Følg veiledningen under for å få det på plass. Avinstaller PocketLink på din telefon/ nettbrett. Åpne nettleser og skriv inn følgende url i adressefeltet på toppen : http://jobofficews.holte.no/u?q1 Telefonen […]

Les Mer

Den gamle PocketLink-utgaven støttes ikke etter 1. mai 2022

Vi slutter å støtte vår gamle PocketLink-utgave 1. mai 2022. Hva betyr dette? I 2019 slapp vi første versjon av vår nye PocketLink-utgave, som nå er blitt vår standard PocketLink-utgave. Vi ønsker å kunne tilby en moderne PocketLink med nye funksjoner og feilrettinger så raskt som mulig. Derfor vil vi snart slutte å støtte den […]

Les Mer

PocketLink/Grunndata

Når programvaren PocketLink er installert må vitale data fra kontoret eksporteres til PocketLink, for at denne skal kunne ha en nytteverdi. Grunndata eksporteres til medarbeiderens PocketLink via internett. Følgende grunndata kan eksporteres til PocketLink: Kontakter, prosjekter, kalender Eksporterer kontakter, prosjekter, kalenderavtaler av typen ‘prosjektarbeid’. I tillegg eksporteres porsjekttilhørlighet for forbruk/varebestillinger/bilder som opprinnelig ble opprettet av mottakeren. Prisbøker […]

Les Mer

PocketLink/Synkronisering

Endringer som gjøres i JobOffice på kontoret – eller i PocketLink, vil resultere i såkalte synkroniseringsmeldinger. På denne menyen definerer man hvordan man ønsker at JobOffice skal «oppføre seg/behandle» slike synkroniseringsmeldinger. Send og motta meldinger automatisk (Autosynk) Ved å aktivere dette valget vil JobOffice sende og motta synkroniseringsmeldinger automatisk. Når man på kontoret foretar endringer på […]

Les Mer

Negativt fortegn på forbruk

  Hvis du du ønsker negativt antall når du registrerer forbruk på PocketLink er det 2 forskjellige måter å gjøre dette på. Velg vare fra prisbok:   Benytt  tilbake tast. Ved valg av  vare fra vare liste: 2 korte klikk og du får minus 3 korte klikk og du får ,

Les Mer

Installasjon av PocketLink

I JobOffice på kontoret, gå til systeminnstillingene, og velg menyen ‘PocketLink’ og deretter ‘programvare’. På menyen til høyre finner du informasjon om hvilken adresse (URL) du skal skrive inn i nettleseren på din mobil eller nettbrett. Merk at nettadressen som fremkommer, kun gjelder for ditt firma. Dette for at du skal få installert den versjonen […]

Les Mer