Dersom du ønsker å flytte et forbruk til et annet prosjekt, gjør du som følger:

  1. Gå til det prosjektet som forbruket er lagret på nå, og klikk på fanen ‘forbruk’.
  2. Dobbeltklikk på forbruket som skal flyttes, slik at det åpnes i forbruksmenyen

flytte_forbruk

På første fane i forbruksmenyen fremkommer det hvilket prosjekt forbruket er lagret på nå. Klikk på søkeknappen.

3. Understående bilde vil da fremkomme. Her kan du f.eks. søke etter ‘kundenavn’ som ‘inneholder’ – så får du frem alle prosjektene til kundene som matcher søket.

flytte_forbruk2

Marker det prosjektet som forbruket skal flyttes til, og klikk på knappen ‘velg’.

4. Du kommer da tilbake til foregående bilde, og forbruket er nå flyttet til dette nye prosjektet.

flytte_forbruk3

Legg igjen en kommentar