EHF er et nytt standardformat for å utforme og utveksle faktura og kreditnota elektronisk mellom to parter. Formatet er utarbeidet av Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi). Innholdet i formatet dekker regnskapslovens krav.

Fakturaer til stat- og kommuner i Norge må fra 01.07.2012 leveres elektronisk i EHF-formatet (Elektronisk Handels Format). Med EHF-modulen i JobOffice kan du distribuere fakturaer i EHF-format direkte fra JobOffice, opp til Peppolnettverket, som stat og kommuner er tilknyttet.

Du registrerer mottakerens organisasjonsnummer på kontaktkortet i JobOffice. På fanen ‘Salgsbet.’ på kontaktkortet velger du deretter at mottakeren ønsker EHF-faktura, det er det hele. Når du senere printer ut fakturaer til slike kontakter, vil JobOffice alltid lage fakturaen i EHF-formatet (en datafil), og overføre denne elektronisk til Peppolnettverket.

Ta kontakt med support@joboffice.no for priser på EHF-modulen.