Noen av våre brukere opplever at det av ulike årsaker kan bli behov for å skrive en eller flere fakturaer på fjoråret, etter at man har kommet til januar på et nytt år. Dette løses ved at du endrer fakturadato tilbake til fjoråret.

Merk: En forutsetning for at du kan gjøre dette er at det ennå ikke er skrevet noen fakturaer som er datert på det nye året. Fakturadatoen endres på følgende måte:

  1. I fakturabildet klikker du på fanen ‘informasjon’ slik som vist i bildet under.

Invoicedate

2. Velg deretter den ønskede fakturadatoen. Forfallsdato blir utregnet fra antall forfallsdager som velges, og ved en tilbakedatering av fakturadatoen kan det være greit å øke antall forfallsdager for å unngå at fakturaen fremstår som ‘forfalt’ umiddelbart etter at den er skrevet ut.

3. Merk at når du deretter skriver ut fakturaen til papir eller fil (pdf) så blir fakturaen låst, og det vil fra da av ikke være mulig å foreta endringer hverken på innhold eller dato.