Nyheter og forbedringer i denne versjonen.

 POCKETLINK:

 • Pakksedler: Rettet feil som gjorde at appen kunne krasje ved rotering av enheten.
 • Prosjekt: Rettet feil som kunne føre til duplikate prosjekter i HoltePortalen.
 • Prosjekt: Prosjekter som ikke har fått prosjektnr. fra kontoret, enda, vises nå ikke lenger med prosjektnr 0, men i stedet vises teksten ‘(nytt)’.

JOBOFFICE:

 • Anbud: Forbedring av hastighet og stabilitet ved utskrift av tilbudsbrev som inneholder produktbilder.
 • Kontaktmaler: Rettet feil som gjorde at prosjekter tilhørende kontaktmaler også ble opprettet i Tripletex hvis innstillingen for å automatisk opprette nye prosjekter i Tripletex var slått på.
 • Kontaktmaler: Rettet feil som førte til at nye og endrede kontaktmaler og deres prosjekter ble inkludert i både synkronisering til PocketLink og i grunndata.
 • Kontaktmaler: Rettet feil som førte til at nye prosjekter som ble opprettet sammen med nye kontaktmaler, også ble automatisk opprettet i HoltePortalen hvis innstillingen for å automatisk opprette nye prosjekter i HP, var slått på.
 • HoltePortalen-integrasjon: Rettet feil som gjorde at duplikate prosjekter kunne oppstå i HoltePortalen.
 • Timelister: Timelisterapporten til Excel har nå separate kolonner for medarbeidernummer, prosjektnummer, kundenummer og satsnummer.
 • Eksport: Det er nå mulig å eksportere listene du ser i JobOffice direkte til Excel. Det gjelder blant annet følgende lister:
  • prosjektliste
  • prosjektinnhold
  • dag-/ukebasert timeliste
  • liste over utestående
  • liste over innbetalinger

Installerer denne versjonen av JobOffice for å få alle de nye funksjonene og forbedringene.

Velg menyvalget «System» i JobOffice og velg deretter «Se etter programoppdateringer i JobOffice». Alternativt kan du starte JobOffice på nytt. Da får du et varsel om at en ny versjon er tilgjengelig, og mulighet for å laste den ned.

For dere som er avhengig av at ekstern leverandør foretar oppgraderingen av JobOffice, kan leverandøren benytte følgende lenke: http://jobofficews.holte.no/fileresources/joboffice/env/1/applaunchersetup.exe

Henvendelser sendes til support@joboffice.no eller ved å ringe oss 45 50 60 70.

Hilsen

JobOffice teamet