Før du kan ta i bruk funksjonen «Generer KID-nummer på utgående faktura» i JobOffice, må du inngå en OCR-avtale med banken din eller Nets (Bankenes Betalingssentral).

Kort fortalt fungerer dette slik at du i samarbeid med din bankforbindelse fyller ut en søknad om opprettelse av OCR-avtale.

Når du senere får tilbakemelding fra banken din eller Nets om at din OCR avtale er godkjent, går du til menyen ‘System/Innstillinger/Fakturering/Generelt’ og setter på valget ‘Generer KID-nummer på utgående faktura’. Registrering av OCR-innbetalinger kan fra da av gjøres fra menyen ‘Utestående/OCR-import’.


KID-nummeret i JobOffice

KID-nummeret i JobOffice består av minimum 15 siffer, i såkalt ‘modulus 10’. Hvis du høyere kundenummerserie eller fakturanummerserie blir KID-nummeret lengre. De 8 første sifrene er kundens kundenummer (foranstilte nuller) og de 6 siste sifrene er fakturanummeret (også med foranstilte nuller). Det siste sifferet er et kontrollsiffer.

Import av KID-nummer i ditt regnskapssystem
Enkelte regnskapskontorer ønsker å importere OCR-innbetalingene inn i regnskapssystemet, bl.a. for å kunne avstemme bank. Det er i den forbindelse viktig av regnskapsføreren velger riktig importformat i regnskapssystemet – når dette skal importeres. Og dette kan variere fra regnskapssystem til regnskapssystem.

For import til regnskapssystemet DI Regnskap, kan OCR-innbetalinger importeres ved at man velger alternativ «Z – Movex». (Feltet ’Annet KID-format’ på elbetavtalen i DI-Regnskap). En forutsetning her er at kundenummeret som er benyttet i JobOffice er på max 6 tegn. Årsaken til dette er at DI-Regnskap tar ikke med de 2 første tegnene i importen.

Tagged: