Kreditnota fungerer på samme måte som en faktura. Den eneste forskjellen er at antallet tallene på linjene har minus som fortegn.

Merk:
Kreditnota kan også opprettes i utestående meny eller ved å høyreklikke på faktura i prosjektkortet under utgående faktura.

For å opprette en kreditnota uten at denne skal være koblet mot noen spesifikk faktura klikker man på knappen ‘Kreditnota’ på prosjektkortet, og velger (‘ingen’) OK på neste bilde. Kreditnota-menyen vil da fremkomme.