POCKETLINK:

FDV: Støtter nå nytt API fra NOBB VA/VVS for nedlasting av FDV-dokumentasjon

JOBOFFICE:

Anbud: Rettet feil hvor JobOffice i enkelte tilfeller kunne lukkes når man endrer mappe-plassering i anbudet

Kunderegister: Maksimal lengde på kundenavn er økt fra 50 til 100 tegn

Faktura: Rettet en feil som kunne føre til tidsavbrudd ved utskrift av faktura

Regnskapseksport: Rettet feil som kunne oppstå i forbindesle med eksport av leverandørfaktura i Mamut filformat

Tripletex integrasjon: forbedret validering av kunde- og fakturadata før overføring til Tripletex

Innstillinger/PocketLink/Programvare: Versjonshistorikk går nå til JobOffice Wiki

NOBB-integrasjon: Lagt til støtte for nytt API fra NOBB VA/VVS ved nedlasting av bilder og produktdokumentasjon

 • Ny NOBB.no åpnes for alle (tidligere NRF)
  • I forbindelse med utrulling av en felles plattform for bygg og VA/VVS i NOBB lanseres en ny versjon av NOBB.no. NOBB.no vil være åpen for absolutt alle og inneholde produktdata fra begge bransjene.
   Utrullingen av innholdet i felles plattform lanseres i to faser:
   • 5. mars lanseres ny NOBB.no med tilgang til å søke på produktdata for bygg.
   • 11. mars vil produktdata for VA/VVS-produkter også være tilgjengelig på NOBB.no.
  • Med dette som bakgrunn kan det hende at det ikke vil være mulig å laste ned produktdata fra JobOffice og PocketLink mot NOBB i perioden 8 – 10 mars 2024.

Installerer siste versjon av JobOffice for å få alle de nye funksjonene og forbedringene.

Velg menyvalget «System» i JobOffice og velg deretter «Se etter programoppdateringer i JobOffice». Alternativt kan du starte JobOffice på nytt. Da får du et varsel om at en ny versjon er tilgjengelig, og mulighet for å laste den ned.

For dere som er avhengig av at ekstern leverandør foretar oppgraderingen av JobOffice, kan leverandøren benytte følgende lenke: http://jobofficews.holte.no/fileresources/joboffice/env/1/applaunchersetup.exe

Henvendelser sendes til support@joboffice.no eller ved å ringe oss 45 50 60 70.

Hilsen

JobOffice teamet