EHF faktura (Elektronisk Handels Format)

EHF er et nytt standardformat for å utforme og utveksle faktura og kreditnota elektronisk mellom to parter. Formatet er utarbeidet av Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi). Innholdet i formatet dekker regnskapslovens krav. Fakturaer til stat- og kommuner i Norge må fra 01.07.2012 leveres elektronisk i EHF-formatet (Elektronisk Handels Format). Med EHF-modulen i JobOffice kan […]

Les Mer