Hvis du du ønsker negativt antall når du registrerer forbruk på PocketLink er det 2 forskjellige måter å gjøre dette på.

Velg vare fra prisbok:   Benytt  tilbake tast.

pl1

Ved valg av  vare fra vare liste:

pl2

2 korte klikk og du får minus

3 korte klikk og du får ,