En utvekslingspartner er som regel en leverandør eller grossist, men kan også være en kjede. Dokumentutveksling via en kjede kan du lese mer om her: Gjennomfakturering via kjede

I dette bildet angir du nødvendig informasjon for å kunne laste ned leverandørfakturaer eller sende varebestillinger til en utvekslingspartner.

Hvis nedlasting av PDF for faktura også er mulig, vil det stå «Fakturanedlasting (med PDF)» som vist i bildet over. Fakturaens PDF vil alltid bli forsøkt lastet ned samtidig som fakturainnholdet, hvis den er tilgjengelig fra utvekslingspartneren.

Du vil også kunne se om pakkseddelnedlasting er mulig fra denne partneren, men selve pakkseddelnedlastingen må gjøres fra en PocketLink-enhet.

Forarbeid

Kontakt support@joboffice.no så får du hjelp til å sette opp dokumentutveksling med din leverandør eller kjede i JobOffice og eventuelt i PocketLink. Du vil da også få en liten gjennomgang av hvordan dette fungerer.

Bruk av bildet

Utvekslingspartnere

Velg først hvilken partner du ønsker å aktivere utveksling med.

Pålogging

Her ser du hvilke dokumentutvekslinger som tilbys fra denne partneren, og her angir du påloggingsinformasjon som du har fått fra din utvekslingspartner (kjede eller leverandør/grossist). Trykk på knappen ‘Endre..’ bakerst på linjen for å endre påloggingsinformasjon. Du vil da få opp et nytt bilde hvor dette angis.

Brukernavn/passord

Brukernavn/passord må alltid angis for fakturanedlasting, og ofte for varebestilling. Noen leverandører krever ikke pålogging for sending av varebestilling.

For pakksedler kan du ikke angi brukernavn/passord her, dette må i stedet angis på hver PocketLink-enhet.

Fakturadato

For fakturanedlasting må du også angi en fakturadato for hvor gamle fakturaer du ønsker å laste ned. Systemet vil da ikke laste ned fakturaer som er eldre enn datoen du angir.

Aktivering

Nederst må du krysse av for hvilke utvekslinger du ønsker å aktivere. Kun de utvekslinger som er aktivert vil bli sendt til eller mottatt fra.

Det er ikke påkrevet å ha importert prisbok før du aktiverer fakturanedlasting fra en leverandør. Men det er likevel en fordel å importere prisbok før du begynner å laste ned fakturaer, slik at riktig utsalgspris kan hentes fra prisboken hvis du ønsker å viderefakturere leverandørfakturaen eller lage et forbruk av den.

Lagre

Når du har angitt nok informasjon, trykker du til slutt Lagre.

Hvis du vil angre endringene, trykker du Avbryt.