På denne menyen registreres firmaets medarbeidere samt hvilket brukernavn og passord medarbeiderne skal ha for å kunne logge seg inn i JobOffice. Videre kan man definere hvilket brukernivå medarbeideren skal ha (dvs. tilgang/ikke tilgang til ulike funksjoner og informasjon i JobOffice)

Versjonsnummer på PocketLink
På alle medarbeidere som er tilknyttet kontoret med JobOffice PocketLink vil feltet ‘PocketLink-enhet ID’ være utfylt, samt feltet ‘Versjon’. Dette indikerer for det første at medarbeideren er utstyrt med en PocketLink, og sier noe om hvilken versjon av programvaren PocketLink som er installert. Når Holte lanserer nye programversjoner av PocketLink, vil disse automatisk lastes ned ved oppstart av JobOffice. Inntil programvaren er oppdatert på medarbeiderens PocketLink, vil versjonsnummeret fremkomme med rød farge. Medarbeideren vil få beskjed om at ny versjon er tilgjengelig. Det er derfor viktig at alle har siste tilgjengelige versjon installert til enhver tid.

Fjerne medarbeiders tilknytning til en PocketPC
Ved å høyreklikke på en medarbeider som er tilknyttet PocketLink, kan medarbeiderens tilknytning til den aktuelle PocketPC’en fjerne. En sletting av PocketLink-tilknytningen vil resultere i at det fra da av ikke genereres synkroniseringsmeldinger til den aktuelle medarbeideren når det opprettelse nye kontakter/prosjekter/kalender avtaler inne på kontoret.