Medarbeidere

På denne menyen registreres firmaets medarbeidere samt hvilket brukernavn og passord medarbeiderne skal ha for å kunne logge seg inn i JobOffice. Videre kan man definere hvilket brukernivå medarbeideren skal ha (dvs. tilgang/ikke tilgang til ulike funksjoner og informasjon i JobOffice) Versjonsnummer på PocketLink På alle medarbeidere som er tilknyttet kontoret med JobOffice PocketLink vil feltet ‘PocketLink-enhet ID’ […]

Les Mer

Brukernivå

På menyen ‘Brukernivå’ defineres hvilke funksjoner og/eller informasjon som skal være tilgjengelig for medarbeidere som er tilknyttet de ulike brukernivåene i JobOffice. Tilgjengelige brukernivå er ‘Administrator’, ‘Utvidet bruker’ og ‘Standard bruker’. (Hvilke brukernivåer dine medarbeidere skal tilhøre defineres på menyen ‘Medarbeidere’). Tilgang til andres kalender på PocketLink For at medarbeidere som benytter PocketLink skal få tilgang […]

Les Mer