På menyen ‘Brukernivå’ defineres hvilke funksjoner og/eller informasjon som skal være tilgjengelig for medarbeidere som er tilknyttet de ulike brukernivåene i JobOffice. Tilgjengelige brukernivå er ‘Administrator’, ‘Utvidet bruker’ og ‘Standard bruker’. (Hvilke brukernivåer dine medarbeidere skal tilhøre defineres på menyen ‘Medarbeidere’).

Tilgang til andres kalender på PocketLink

For at medarbeidere som benytter PocketLink skal få tilgang til andres kalendere, forutsettes det at medarbeideren er definert med et brukernivå hvor det er satt tilgang til dette. Slik definerer du denne tilgangen:

 1. Gå først til menyen ‘Medarbeidere’ og velg ønsket brukernivå på de aktuelle medarbeiderne.
 2. Gå deretter til menyen ‘Brukernivå’ og velg det aktuelle brukernivået i den øverste listen.
 3. I feltet kategori velger du deretter ‘Kalender’.
 4. Sett deretter hake på om brukere på det aktuelle brukernivået skal ha tilgang til å:
  • Lese andres kalender
  • Endre elementer i andres kalender
  • Slette elementer i andres kalender
  • Legge til nye elementer i andres kalender
 5. Trykk deretter ‘lagre’.
 6. Endringene du har gjort vil da bli sendt ut til medarbeidere som er registrert med PocketLink, og tilgangnivået vil bli oppdatert på medarbeidernes PocketPC neste gang de synkroniserer med kontoret.

Merk: Kategorien ‘Kalender’ og ‘ Prosjekt’ omfatter tilgang til funksjoner i JobOffice på kontoret og i JobOffice PocketLink. Andre kategorier omfatter kun tilgang til funksjoner i JobOffice på kontoret.