Her kan du angi at leverandørfakturaer skal lastes ned automatisk, og hvor ofte.

Trykk på knappen øverst for å aktivere eller deaktivere automatisk nedlasting, og for å endre hvor ofte nedlastingen skal utføres.

«Lagre» lagrer endringene dine. Trykk «Avbryt» for å tilbakestille endringene.