bransje

På denne menyen velger du hvilken bransje ditt firma tilhører.

Forslag til ‘sjekklister’ og ‘egne lister’ kan også importeres for den valgte bransjen, direkte fra Holte. Listene kan redigeres og bygges ut ytterligere av brukeren etter importen, noe som ofte kan være enklere enn å starte med «blanke ark».

Sjekkliste
Dette er sjekkliste som den utførende håndverkeren må krysse av ifbm. registrering av forbruk på prosjekter i PocketLink.

Egne lister
Egne lister kan være et sett med materialer som du mener er relevante – eller mye benyttet – på den type jobb som listen representerer. Ved å bygge ut ‘Egne lister’ etterhvert som brukserfaringen med dem øker, vil man få et hjelpemiddel som gjør det raskere å finne frem til varer i prisboken. F.eks. på PocketLink – når forbruk skal registreres på en jobb.