Redigere egne lister, bokmerker og kampanjer

I prisboken, klikk på knappen Valg – Rediger og velg hva du ønsker å redigere. Du har følgende valg på denne menyen: Egne lister Bokmerker Kampanjer Strekkodeetiketter Egne lister Klikk på knappen Valg, Rediger og velg Egne lister slik at understående bilde fremkommer: Import av forslag til Egne lister Klikk på knappen ‘Importer’ for å importere […]

Les Mer

Firma/Bransje

På denne menyen velger du hvilken bransje ditt firma tilhører. Forslag til ‘sjekklister’ og ‘egne lister’ kan også importeres for den valgte bransjen, direkte fra Holte. Listene kan redigeres og bygges ut ytterligere av brukeren etter importen, noe som ofte kan være enklere enn å starte med «blanke ark». Sjekkliste Dette er sjekkliste som den […]

Les Mer