Sjekklister/Standard

  Sjekklister gjør det enkelt for den utførende håndverkeren å huske hva som skal kontrolleres før status på et forbruk settes til ‘ferdig’. Sjekklistene fremkommer både i JobOffice på kontoret og JobOffice PocketLink, når forbruk registreres på et prosjekt. Forslag til sjekklister kan importeres direkte fra Holte ved å klikke på knappen ‘Importer

Les Mer

Firma/Bransje

På denne menyen velger du hvilken bransje ditt firma tilhører. Forslag til ‘sjekklister’ og ‘egne lister’ kan også importeres for den valgte bransjen, direkte fra Holte. Listene kan redigeres og bygges ut ytterligere av brukeren etter importen, noe som ofte kan være enklere enn å starte med «blanke ark». Sjekkliste Dette er sjekkliste som den […]

Les Mer