Dette skjermbildet viser en oversikt over hvilke leverandører det er importert prisbok fra, samt hvilken dato prisene sist ble oppdatert. I tillegg vises det hvilken kjedeknapp prisboken eventuelt ble importert fra. Hvis kjede-feltet viser blank verdi, betyr det at prisboken ble importert direkte fra leverandøren, og ikke fra noen kjede.

Standard påslagsprosenter

Her kan du angi standard påslag for førstegangs import av prisbok fra en gitt leverandør. Hvis du har importert prisbok fra den samme leverandøren tidligere, så vil de gamle påslagsprosentene benyttes ved ny import.

Endre påslagsprosenter

Ved å høyreklikke på en leverandør og velge ‘Endre påslagsprosenter’, vil meny for definering av påslagsprosenter/utsalgspriser for prisboken fremkomme.

Slette prisbok

Ved å høyreklikke på en leverandør og velge ‘Slett prisbok’, vil den valgte leverandørens prisbok bli slettet fra JobOffice. Du kan også slette mange prisbøker om gangen ved å merke flere før du velger å slette.

Sette som hovedgrossist

Ved å høyreklikke på en leverandør og velge ‘Sett som hovedgrossist, vil den valgte leverandøren settes som hovedgrossist i JobOffice. Denne leverandørens prisbok vil fra da av automatisk åpnes som standard når man åpner prisboken.

Importere

Trykk knappen ‘Importer…’ for å importere en prisbok. Følg samme fremgangsmåte som beskrevet her: Import av prisbok