For å importere en prisbok i JobOffice må vi først åpne prisboken ved å klikke på knappen Prisbok på menyen til venstre, slik at understående bilde fremkommer. Klikk deretter på knappen Valg og deretter på Importer prisbok.

En importveiviser vil da fremkomme. Her velger du hvilken grossist du ønsker å importere fra, og klikker på Neste.

Velg deretter om du ønsker å importere direkte fra grossistens datasystem (FTP) eller fra fil på harddisk. (F.eks. dersom du har mottatt prisfilen på e-post fra grossisten).

Klikk deretter på Neste

 

Skriv inn brukernavn/passord hvis dette ikke fylt ut. Har du ikke mottatt passord, må du ta kontakt med den grossisten det gjelder.

Trykk neste og Start Import.