Verdier som registreres på denne menyen vil fremkomme som standardforslag når nye prosjekter opprettes.
Opprett interne prosjekter før du tar i bruk JobOffice
På grunn av at alle timer/forbruk i JobOffice føres mot ulike prosjekter, anbefaler vi at du oppretter et sett med interne prosjekter for ditt firma, slik at firmaets medarbeidere har prosjekter å føre timer/forbruk på når du går i gang med JobOffice på reell basis. Typiske interne prosjekter kan være:

  • Sykdom egenmelding
  • Sykdom sykemelding
  • Barns sykdom
  • Ferie

Disse interne prosjektene bør opprettes under firmaets eget kontaktkort. I kontaktbildet søker du opp ditt eget firma og trykker på Opprett nytt prosjekt.