Alle kontakter og prosjekter i JobOffice har en fane med satser, som viser den avtalte prisen for f.eks. Arbeid dagtid, Arbeid 50% overtid osv.

Etter en nyinstallasjon av JobOffice vil menyen Systeminnstillinger/Kontakt/Satser inneholde noen få satser, og dersom man finner det behøvelig – kan nye satser opprettes i tillegg. Satser som alltid vil finnes i JobOffice er:

  • Arbeid dagtid
  • Arbeid 50% overtid
  • Arbeid 100% overtid
  • Lærling dagtid
  • Lærling 50% overtid
  • Lærling 100% overtid
  • Servicebil
  • Kilometergodtgjørelse
  • Purregebyr
Disse satsene kan ikke slettes, kun redigeres. På hver sats defineres bl.a. utpris og kostpris.

Systemkonto
Viser hvilken systemkonto bruk av satsen skal registreres på.

Mva-gruppe
Viser hvilken mva-gruppe satsen tilhører.

Ikke vis satsen i avtale på kontakt og prosjekt
Dersom dette valget ikke er satt, vil satsen kun fremkomme på fanen ‘satser’ på menyene Forbruk og Faktura. Er valget derimot satt, vil satsen i tillegg fremkomme på fanen Satser på kontakt og prosjekt.

Ved bruk av satsen på forbruk skal medarbeiderens timeliste oppdateres
Ved registrering av satser på et forbruk, kontrollerer JobOffice om dette valget er satt. Dersom det er det vil medarbeiderens timeliste bli oppdatert automatisk.

Slette en sats
Dette gjøres ved å høyreklikke på satsen.

Oppdatering av de ovenstående kontaktsatsene til PocketLink
Dersom du benytter JobOffice PocketLink i ditt firma, og ønsker å oppdatere de endrede kontaktsatsene til disse – må dette eksporteres som ‘grunndata’ (Systeminnstillinger). Merk at du for dette formålet ikke trenger å velge noen elementer i eksportlista for grunndata. Dersom du ikke velger noen grunndata ifbm eksporten, men eksporterer likevel, vil uansett ‘innstillingene’ for ditt firma bli eksportert. Og disse inneholder bl.a. satsene som er beskrevet over.