Denne menyen viser en liste over alle låste regnskapsperioder.

Ved eksport av fil til regnskap vil den perioden som man eksporterer bli automatisk låst, og fremkomme på denne oversikten. Det vil fra da av ikke være mulig å registrere innbetalinger som er innenfor den låste regnskapsperiodens datointervall. Likeså kan man heller ikke opprette fakturaer med dato som er innenfor en låst regnskapsperiode. Dersom dette likevel skulle bli nødvendig kan regnskapsperioden låses opp ved at man høyreklikker på den aktuelle perioden og velger ‘Lås opp regnskapsperiode’. Dersom du får spørsmål om å tilbakestille bilagsnummer, velger du ja på dette.

Regnskapsperioden låses på nytt ved å eksportere den aktuelle perioden til fil på nytt