Menyen ‘lisenser’ finner du ved å klikke på valget ‘System/Innstillinger’ i hovedbildet i JobOffice. Her ser du en oversikt over hvilke moduler i JobOffice som du har tilgang til på den aktuelle maskinen.

Hvordan bestille tilgang til en modul
Fra menyen ‘lisenser’ er det mulig å bestille full tilgang eller demotilgang til en eller flere moduler.

  1. Klikk på knappen ‘Bestill lisens’.
  2. En lisensveiviser vil da fremkomme, hvor du velger hva du er interessert i.
  3. Når alle menyene i lisensveiviseren er utfylt overføres informasjonen til Holte via internett, som setter tilgang til de modulene som du valgte.
  4. Tilgang til den aktuelle modulen vil bli automatisk nedlastet neste gang du starter JobOffice. Alternativt kan du klikke på knappen ‘Se etter svar på lisensforespørsel’.