SMS menyen gjør det mulig å sende SMS direkte fra JobOffice, enten til medarbeidere, kontakter eller andre mottakere.

Fanen ‘Send SMS’

  • Mottakere: Viser alle medarbeiderne i firmaet samt mobilnummeret til disse. (Medarbeidernes mobilnummer registreres på menyen /Systeminnstillinger/Firma/medarbeidere/).
  • Tekst: Her skriver du inn teksten du vil sende på SMS
  • Blank ut: Sletter tekstfeltet og feltet ‘Mobilnummer til andre mottakere’.
  • Under tekstfeltet ser du antall tegn i meldingen samt hvor mange SMS’er som totalt vil medgå på forsendelsen.
  • Antall SMS igjen, viser hvor mange SMS’er ditt firma har igjen.
  • Avsendernummer: Nummeret som fremkommer som avsender for mottakerne av SMS’en. (Merk: Det er mobilnummeret til den innloggede brukeren i JobOffice som blir avsendernummer. Det er derfor viktig at du er logget inn som deg selv i JobOffice når du sender SMS’er).

Fanen ‘Maler’

Tekst som ofte ‘går igjen’ kan det være lurt å opprette en mal på. Klikk på knappen ‘Ny’ for å opprette en ny mal, deretter ‘Lagre’. For å bruke en mal i en SMS, markerer du malen og klikker på knappen ‘Bruk i SMS’. (Alternativt høyreklikker på malen).
Tagged: