Dersom din leverandør støtter det, kan JobOffice laste ned faktura direkte fra leverandøren. Leverandørene genererer vanligvis faktura en gang i døgnet.

For at du skal slippe å huske på å laste ned faktura, kan du stille inn en ‘automatisk tjeneste’ for dette. JobOffice vil da utføre denne handlingen på det angitte tidspunktet.

Merk at det ovenstående krever at JobOffice er startet. Dersom JobOffice ikke er startet på det aktuelle tidspunktet, vil oppgaven bli automatisk kjørt neste gang JobOffice startes.

grossist_automatikk