Aktiviteter

I dette bildet defineres aktiviteter som benyttes i forbindelse med timeføring.

Man kan altså opprette seg et helt eget sett av aktiviteter som timeføringer kan knyttes mot.

Aktivitetene benyttes til flere ting, blant annet til å gruppere timeføringer i rapporter og statistikker, for eksempel i månedsstatistikk i timeføringsbildet.

Aktiviteter kan også benyttes i forbindelse med sluttfakturering, men for at det skal ha noen hensikt må det finnes timer som er knyttet til aktiviteter.

En aktivitet må tilhøre en aktivitetskategori, disse er ikke avbildet her, men defineres i innstillingsmenyvalget ‘Firma | Aktivitet | Kategorier’.

Det navnet man gir til aktiviteten, og den rekkefølgen de ligger i, er slik de vil vises for brukerne i forbindelse med ukebasert timeføring.