Egendefinerte felter for kontakter

  Det er mulig å opprette 3 typer egendefinerte felter: Tekstfelt Tekstfelt kan være greit å bruke dersom du kun skal skrive inn fritekst i feltet på kontaktkortet. Sjekkboks Det kan være greit å opprette sjekkbokser dersom du på kontaktkortet skal skal sette ‘hake’ på flere valg/interesser som kontakten har. Medarbeiderliste Dette kan være greit å […]

Les Mer

Generelt/info.meldinger

På menyen Generelt defineres følgende: Vis informasjonsmeldinger På utvalgte steder i JobOffice vil man kunne få frem meldinger med informasjon om den funksjonen som man klikket på. På hver melding kan man velge ‘Ikke vis denne meldingen igjen’. Ved å klikke på knappen ‘Vis informasjonsmeldinger’ vil slike informasjonsmeldinger settes synlig igjen.

Les Mer

Informasjon

Meny for registrering av firmaets adresse, telefonnnummer o.l. Informasjonen som registreres her vil fremkomme på utskrift av utgående faktura, kreditnota m.m. Endring av firmanavn sendes inn via lisensveiviseren og godkjennes hos Holte.

Les Mer

Fakturering/Generelt

På denne menyen fremkommer følgende: Neste fakturanummer Dersom det ikke er skrevet ut noen faktura ennå vil feltet være blankt. Du vil få spørsmål om hva du vil ha som ditt første fakturanummer, når du skriver ut din første faktura til pdf eller printer. Fra da av vil fakturanummeret øke med 1 for hver faktura […]

Les Mer

Fakturering/Tekster

Definerer tekster for informasjon på faktura samt tekst på purring og inkassovarsel. {Invoice.DueDate}, {Invoice.sum} og {Invoice.No} er formler som fletter inn informasjon om den aktuelle fakturaen fra databasen.

Les Mer

Firma/Bransje

På denne menyen velger du hvilken bransje ditt firma tilhører. Forslag til ‘sjekklister’ og ‘egne lister’ kan også importeres for den valgte bransjen, direkte fra Holte. Listene kan redigeres og bygges ut ytterligere av brukeren etter importen, noe som ofte kan være enklere enn å starte med «blanke ark». Sjekkliste Dette er sjekkliste som den […]

Les Mer

Sikkerhetskopi

Vi anbefaler at du med jevne mellomrom tar sikkerhetskopi av databasen i JobOffice. Ved å klikke på knappen ‘Lag sikkerhetskopi nå’, opprettes en backup på den ovenstående destinasjonen. Når dette er utført vil det tryggeste være å kopiere denne filen (.bak) til en minnepenn, ekstern harddisk eller skylagring (Dropbox, Google drive o.l) – slik at sikkerhetskopien fysisk […]

Les Mer

Automatiske tjenester grossist

Dersom din leverandør støtter det, kan JobOffice laste ned faktura direkte fra leverandøren. Leverandørene genererer vanligvis faktura en gang i døgnet. For at du skal slippe å huske på å laste ned faktura, kan du stille inn en ‘automatisk tjeneste’ for dette. JobOffice vil da utføre denne handlingen på det angitte tidspunktet. Merk at det ovenstående […]

Les Mer

Varslinger

På menyen ‘varslinger’ kan du stille inn automatiske varslinger, f.eks. varsling på et gitt tidspunkt dersom en eller flere av medarbeiderne har avvik i timelistene. JobOffice kan også varsle deg dersom det ligger mange usendte elementer fra PocketLink i meldingssenterets utboks.

Les Mer

Kalender

Her defineres hva som er standard arbeidsdager i firmaet, samt arbeidsdagens start og slutt. Valgt arbeidstid visualiseres med gult felt i kalenderen. Videre vil verdiene her også innvirke på aktiviteter i kalenderen som går over flere dager, visualiseringen av disse vil få en standard start/slutt ut fra innstillingene som er satt på denne menyen. Dersom flere i […]

Les Mer

Aktiviteter

I dette bildet defineres aktiviteter som benyttes i forbindelse med timeføring. Man kan altså opprette seg et helt eget sett av aktiviteter som timeføringer kan knyttes mot. Aktivitetene benyttes til flere ting, blant annet til å gruppere timeføringer i rapporter og statistikker, for eksempel i månedsstatistikk i timeføringsbildet. Aktiviteter kan også benyttes i forbindelse med […]

Les Mer