Akkord og akkordtariff

Akkordarbeid Akkord er et prestasjonslønnssystem. Arbeid som lønnes ut fra akkord omtales som akkordarbeid eller å arbeide (på) akkord. Akkordlønn er lønn som avhenger av mengden arbeid som utføres, for eksempel at man betales pr enhet som monteres. Etter akkordarbeid måles utført arbeid opp, og håndverkeren får lønn ut fra dette. Akkordtariffen Akkordarbeid er regulert […]

Les Mer

Anbudsbildet i JobOffice

Menyen ‘Anbud’ åpner alltid med fanen informasjon. INFORMASJONSFANEN Kontakt/prosjekt: Her finner du informasjon om kontakt/prosjekt samt har mulighet til å skrive inn et internt anbudsnotat. (Anbudsnotatet fremkommer på prosjektkortet). Grossist Her foreslås alltid grossisten som er definert som hovedgrossist i JobOffice. Dersom du velger annen grossist, vil det kun få betydning for det anbudet som du […]

Les Mer

Tillegg i anbudskalkulering

    Tillegg for dagtid Eksempel: Rørlegger blir avlønnet for 7,5 timer. Produktiv tid er 6 timer. Uproduktiv arbeidstid er 1,5 timer. Dagtid settes lik 20 %.Byggprosent De tre bruksdefinisjonene, nytt, eldre ryddet og eldre i bruk skal reflektere rørleggerens merarbeid på grunn av hindringer, vanskelig tilkomst og nødvendigheten av eksempelvis vanntilførsel for beboere under […]

Les Mer

Prosjektregnskap i JobOffice

For større prosjekter, og særlig for anbudsprosjekter, er det behov for å kunne følge med hvordan prosjektet går både økonomisk og i forhold til «timeplanen». Regnskapstall (budsjettert og faktisk inntekt og kostnad mm) beregnes på nivået «Aktivitet». Aktiviteter opprettes automatisk for anbudet ditt når du aksepterer anbudet. Faktiske kostnader og inntekter akkumuleres på aktivitetetene dine […]

Les Mer

Sammenligne priser mellom grossister.

 Sammenligningen kan gjøres på følgende bilder i JobOffice:   Anbud Faktura Forbruk Bestilling Leverandørfaktura Sammenligne deler av anbudet. Du kan sammenligne hele anbudet, eller du kan sammenligne innholdet i en etasje/rom/pakke.   Du kan også velge å sammenligne prisene for noen valgte varer i listen din.   Sammenligne hele anbudet. Trykk på knappen «Sammenlign priser» i […]

Les Mer