For større prosjekter, og særlig for anbudsprosjekter, er det behov for å kunne følge med hvordan prosjektet går både økonomisk og i forhold til «timeplanen».

Regnskapstall (budsjettert og faktisk inntekt og kostnad mm) beregnes på nivået «Aktivitet». Aktiviteter opprettes automatisk for anbudet ditt når du aksepterer anbudet.

Faktiske kostnader og inntekter akkumuleres på aktivitetetene dine etter hvert som du fører forbruk og fakturerer i prosjektet.

Budsjett fra anbud

Akseptere anbud

Etter at anbudet er akseptert av kunde, høyreklikker du, endrer status fra «ferdig» til «ferdig akseptert»:

aksepter_anbud

Du kan også akseptere anbudet direkte fra anbud:

aksepter_anbud_fra_anbudet

Angi «Avtalt pris». Systemet foreslår anbudssummen, men den kan overstyres hvis du har blitt enig med kunden om en annen pris.

Velg hvordan aktivitetene dine skal opprettes for bruk i prosjektregnskap:

velg_NS_aktivitet

Vise aktiviteter med budsjettall

I fanen ‘Aktiviteter’ i prosjektkortet kan du nå overvåke status for prosjektet pr aktivitet. Hvis du valgte å opprette aktiviteter ut fra NS-koder, så vil det nå være opprettet en aktivitet pr NS-kode som er benyttet i anbudet. Og budsjetterte inntekter, kostnader, timer og resultat er fordelt på disse:

aktiviteter_med_budsjettall

Du kan så åpne en aktivitet og sette status, og sette planlagt oppstart og avslutning for aktiviteten. Det er også her du overstyrer korrigert gjenstående inntekt, kostnad og timeforbruk.

aktivitet_status
 

Faktiske kostnader: Forbruk

Når jobben påbegynnes vil det etter hvert komme inn  forbruk på prosjektet, med forbrukte varer og timer.

Kostnadsdato

Alle forbruk må nå ha en kostnadsdato. Dette er den datoen kostnadene fra forbruket vil gjelde for hvis du ser på prosjektregnskap for en gitt periode. Som standard foreslås alltid dagens dato.

kostnadsdato

Velge aktivitet

Forbrukene utgjør kostnadsdelen av prosjektregnskapet, det er derfor viktig at varer og timer i forbruket føres mot riktig aktivitet:

velg_aktivitet_forbruk

Masseendre aktivitet

Hvis du har valgt feil aktivitet på varer eller timer i forbruket, kan du når som helst endre aktivitet for mange varelinjer på en gang i forbruket ditt:

masseendre_aktivitet

Vise aktivitetenes faktiske kostnader

Aktivitetene vil automatisk bli oppdatert med faktiske kostnader etter hvert som det føres forbruk i prosjektet:

aktivitetens_faktiske_kostnad

Det finnes foreløpig ingen inntekter i prosjektet, der står faktisk inntekt fremdeles i 0, mens kostnadene nå har verdi siden vi har ført forbruk.

forelopig_ingen_intekt
 

Faktiske inntekter: Faktura

Fakturaene utgjør inntektsdelen av prosjektregnskapet.

Lage faktura

La oss si du vil lage en avdragsfaktura for bunnledningen:

avdragsnota_bunnledning

Endre fakturabeløp og tekst på varelinjen:

endre_fakturabelop

Angi riktig aktivitet på varelinjen i fakturaen:

aktivitet_i_faktura

Vise aktivitetenes faktiske inntekter

Aktivitetene vil automatisk bli oppdatert med faktiske inntekter etter hvert som det lages fakturaer i prosjektet:

aktivitetens_ faktiske_ inntekt

Hvis du dobbel klikker på aktivitets linjen, vil du se alle detaljene.

aktivitetens_ faktiske_ inntekt2

Vise prosjektregnskap

Tallene fra aktivitetene i prosjektet summeres opp for å vise prosjektregnskap for hele prosjektet.

vis_prosjektregnskap

Du kan vise totaler for prosjektet:

totl_regnskap

Eller faktiske tall fordelt pr aktivitet:

faktiske_tall_fordelt

Eller budsjetterte tall pr aktivitet:

budsjetterte_tall_pr_aktivitet

ufakturert_belop_pr_prosjekt

Prosjektlista: Vise ufakturert beløp pr prosjekt

Vise ufakturert beløp i prosjektlista

Du kan i prosjektlista vise kolonnen ‘Ufakturert’.

Verdien er beregnet slik i prosjektet:

Sum anbudssummer (avtalte priser) fra aksepterte anbud +             Sum fakturerbare forbruk – Sum tidligere fakturert

 

Du kan når som helst enkelt lage avdragsfaktura eller sluttfaktura for prosjektet.
 avdragsnota_sluttfaktura