Sammenligningen kan gjøres på følgende bilder i JobOffice:

 

bilde 1

 • Anbud
 • Faktura
 • Forbruk
 • Bestilling
 • Leverandørfaktura

Sammenligne deler av anbudet.

Du kan sammenligne hele anbudet, eller du kan sammenligne innholdet i en etasje/rom/pakke.

 

Du kan også velge å sammenligne prisene for noen valgte varer i listen din.

sammenligne prisene for noen valgte varer i listen

 

Sammenligne hele anbudet.

Trykk på knappen «Sammenlign priser» i anbudet for å sammenligne priser for alle varene i anbudet.

 sammenlign hele anbudet

Sammenligningsbildet

Øverst vises alle varene i anbudet. De gule prisene er den grossisten/prisen du har valgt for den varen akkurat nå.

Nederst vises liste over tilgjengelige grossister i varelista. Du kan der klikke i kolonnen «Foretrukket» for å angi hvem som er foretrukket grossist for levering av varene.

Du kan skjule/vise varene som bare en grossist leverer, ved å klikke i kolonnen «Synlige varer» for den aktuelle grossisten.

Du kan også deaktivere en grossist ved å fjerne grønn hake i kolonnen «Bruk grossist».

Verdiene for fraktsonetillegg, andre tillegg og andre fradrag foreslås ut fra hvilken grossistkonto som gjelder for prosjektet. Du kan likevel overstyre dem i prissammenligningen. Bruk av fraktsonetillegg mm

Fraktsonetillegg, andre tillegg og andre fradrag blir benyttet når du skal sammenligne priser mellom grossister.

Sammenligningsbildet

Summene til høyre pr grossist og totalt vil endre seg løpende etter som du endrer dine valg.

Nede til høyre har du noen valg for hvordan sammenligningen skal oppføre seg:

 • Velg grossist ut fra:
  • Lavest mulig pris
  • Foretrukket grossist
  • Opprinnelig liste (fra anbudet)
 • Inkluder eller ekskluder fraktsonetillegg mv fra sammenligningen
 • Foretrekke lagerførte varer framfor skaffevarer
 • Vise enhetspriser (dvs pris pr vareenhet, ikke linjepris ut fra antall)
 • Differansepris (dvs viser prisene pr vare/grossist som differanse i forhold til den grossist du har valgt for varen akkurat nå)

Trykk «Lag bestilling» for å opprette en bestilling for de varene og de grossistene du har valgt. Trykk «Benytt priser i anbud» for å kopiere dine grossistvalg tilbake til anbudet du kom fra.

Lavest_mulig_pris