Stillingsprosent

I dette bildet defineres stillingsprosent for den enkelte medarbeider. Denne informasjonen benyttes i forbindelse med ukebasert timeføring, og brukes til å beregne og vise riktig timesaldoer. Hvis det ikke er angitt noen stillingsprosent for en periode, så benyttes enten siste kjente stillingsprosent eller 100% hvis det aldri er definert noen stillingsprosent. Man kan bruke knappen […]

Les Mer

Arbeidstid

I dette bildet defineres normale antall arbeidstimer pr år. Denne informasjonen benyttes i forbindelse med ukebasert timeføring, og brukes til å beregne og vise riktig timesaldoer. Arbeidstiden kan defineres globalt for hele firmaet, eller man kan angi ulike arbeidstider pr medarbeider. Man kan bruke knappen Masseendre til å angi et datointervall for en gitt arbeidstid. […]

Les Mer

Timeføring

Navigere mellom uker Bla med pilknappene for høyre-venstre i periodefeltet Bruk tastaturets høyre-venstre piltaster mens du står i periodefeltet Velge dato i kalender (åpnes med pil-ned-knapp i periode-feltet) Oppfriske nåværende uke Trykk på oppfrisk-knappen i periode-feltet Status Under behandling: Uka er åpen for endring Ferdig: Uka er låst for endringer, men vanlig bruker kan sette den tilbake […]

Les Mer