I dette bildet defineres normale antall arbeidstimer pr år. Denne informasjonen benyttes i forbindelse med ukebasert timeføring, og brukes til å beregne og vise riktig timesaldoer.

Arbeidstiden kan defineres globalt for hele firmaet, eller man kan angi ulike arbeidstider pr medarbeider.

Man kan bruke knappen Masseendre til å angi et datointervall for en gitt arbeidstid.

Man kan også merke en eller flere dager i bildet, ved hjelp av Shift-tasten eller Ctrl-tasten, eller bare ved å dra med musa, og så velge høyremusmeny for å masseendre arbeidstid for de valgte dagene.

Hvis det er slik at en medarbeider har redusert stillingsprosent i hele eller deler av året, så anbefaler vi at innstillingene for  stillingsprosent benyttes i stedet for å sette redusert arbeidstid for den enkelte medarbeider.

 

Tagged: