I dette bildet defineres stillingsprosent for den enkelte medarbeider. Denne informasjonen benyttes i forbindelse med ukebasert timeføring, og brukes til å beregne og vise riktig timesaldoer.

Hvis det ikke er angitt noen stillingsprosent for en periode, så benyttes enten siste kjente stillingsprosent eller 100% hvis det aldri er definert noen stillingsprosent.

Man kan bruke knappen Masseendre til å angi et datointervall for en gitt stillingsprosent.

Man kan også merke en eller flere dager i bildet, ved hjelp av Shift-tasten eller Ctrl-tasten, eller bare ved å dra med musa, og så velge høyremusmeny for å masseendre stillingsprosent for de valgte dagene.