Ved å opprette en sluttfaktura kan man få fanget opp arbeid og varer som er forbrukt, men ikke fakturert. Dette er særlig nyttig hvis man tidligere har sendt a konto-fakturaer for prosjektet, og man ønsker å sende en faktura eller kreditnota når prosjektet er avsluttet.Se video over for eksempler på hvordan man lager en sluttfaktura.

En sluttfaktura kan grupperes på følgende begreper, eller en kombinasjon av disse:

– Utført dato
– Medarbeider
– Forbruk
– Aktivitetskategori
– Aktivitet
Sluttfakturaen vil inneholde en fakturalinje pr gruppe som er valgt. Summen på fakturaen vil være lik sum av beløp fra alle fakturerbare forbruk i prosjektet, fratrukket eventuelle tidligere faktureringer på prosjektet.Man kan også krysse for at prosjektet automatisk skal ferdigstilles etter at sluttfakturaen er ferdig. Dette vil medføre at alle ikke-ferdige forbruk i prosjektet automatisk ferdigstilles. Fakturerbare forbruk vil i tillegg bli koblet mot sluttfakturaen.

Hvis det finnes annet uferdig innhold i prosjektet, som varebestillinger, anbud eller fakturaer, så vil ikke prosjektet kunne ferdigstilles automatisk i forbindelse med sluttfaktureringen.