Ved utskrift av faktura eller kreditnota fremkommer ovenstående meny. 

Utskriftsvalg:
 • Skriv ut faktura
  Ved å sette kryss på dette valget vil innholdet på fakturaen bli skrevet ut til den valgte skriveren (eller skriverskuffe).
 • Skriv ut pakker
  Ved å sette kryss på dette valget vil innholdet i alle pakkelinjer bli skrevet ut til den valgte skriveren (eller skriverskuffe).
 • Fyll ut bankgiro på faktura
  Ved å sette kryss på dette valget vil giro på fakturautskriften bli utfylt. 
 • Lukk fakturavindu etter utskrift
  Lukker hele fakturabildet automatisk etter at utskrift er kjørt.
 • Vis rabatt/påslag
  Dette valget avgjør hvordan rabatt/påslag skal fremkomme på utskriften, og – er avhengig av hvilken avtale som er definert på prosjektet som det faktureres fra.

  • Dersom prosjektet har avtale om x antall prosent rabatt på utsalgspris eller forandlerpris vil rabattkolonnen bli synlig på fakturaprinten dersom dette valget er på. Dersom valget er av, vil ikke rabattkolonnen bli synlig på utskriften.
  • Dersom prosjektet har avtale om x antall prosent påslag på kostpris vil kolonnen med påslag bli synlig på fakturaprinten dersom dette valget er på. Kostpriser vil i såfall fremkomme på fakturaen. Dersom valget er avvil ikke kolonnen med påslagsprosenten være synlig på utskriften, og prisene som fremkommer på fakturaen er pris etter påslag. Kostpriser vil i såfall ikke fremkomme.Dersom alle linjer på faktura har 0% rabatt vil JobOffice også foreslå å ikke vise kolonnen med rabatt/påslag på utskriften.

Destinasjon:

 • Skriv på papir
  Skriver faktura/pakkeinnhold til de valgte printerne. Status på fakturaen vil da bli endret fra ‘Under arbeid’ til ‘Ferdig’, og fakturaen vil fremkomme på menyen ‘Utestående’. 
 • Skriv til fil (PDF)
  Skriver faktura/pakkeinnhold til PDF-fil, slik at faktura f.eks. kan sendes på e-post til kunden. Status på fakturaen også i dette tilfellet bli endret fra ‘Under arbeid’ til ‘Ferdig’.
 • Send på e-post (PDF)
  Velg e-postadressen som fakturaen skal sendes til, e-postadressene i denne menyen kommer fra kontaktkortet i JobOffice. Ved å klikke på ‘skriv ut’ startes ditt e-postprogram (f.eks. Outlook) hvorpå en utgående e-post blir automatisk opprettet med fakturaen vedlagt som PDF-fil. Status på fakturaen vil også i dette tilfellet bli endret fra ‘Under arbeid’ til ‘Ferdig’.


Registrer innbetaling:
Åpner en meny for registrering av innbetaling. (Forutsetter at dette valget er satt på på menyen ‘systeminnstillinger/Faktura/Generelt’.) Innbetalingsmenyen er grei å benytte f.eks. ved utskrift av faktura i en kasse/butikk. På menyen ‘registrer innbetaling’ har man følgende valg:

 • Registrer betalingstype
  Ved å markere f.eks. ‘kontant’ vil man kunne registrere mottatt beløp. Beløpet skrives inn i feltet ‘Mottatt’ – som fungerer som en forenklet vekslingskalkulator. Vekselsbeløpet fremkommer i neste felt, og til slutt ‘registert på faktura’.
 • Notat
  Her kan du evt. skrive inn et notat vedr. innbetalingen