For å opprette ny faktura manuelt går man først til det prosjektet som fakturaen skal tilknyttes, og klikker på knappen ‘Faktura‘.

Fakturabildet vil da fremkomme. På høyre side finner man prisbok, satser og import. Vi står nå på prisbok. Søk opp varen i prisboken og «dra og slipp» varen inn til fakturaen til venstre. (Alternativt kan man bruke piltast + enter i prisboken eller dobbeltklikke)

Følgende bilde vil da fremkomme. Her skriver man inn antall og avt. rabatt/påslag. (Rabatt/påslag fra prosjektets avtale foreslås hver gang en vare registreres på fakturaen.)

Ved å velge fanen ‘satser’ på høyre side fremkommer kontaktsatsene i JobOffice. Disse registreres på fakturaen på samme måte, ved at man drar og slipper dem inn på fakturaen.

Ved å velge fanen ‘import’ fremkommer alt prosjektinnhold som er lagret på dette prosjektet. Ved å dra og slippe f.eks. en tidligere faktura inn til fakturaen, kopieres innholdet på den tidligere fakturaen inn til den nye fakturaen.