JobOffice leveres med 2 mva-grupper som standard; ‘Standard’ og ‘Ingen’.
Normalt vil dette være tilstrekkelig, men dersom bransjen man opererer i krever flere mva-satser/grupper, kan nye mva-grupper opprettes ved å klikke på knappen ‘Ny’.

På denne menyen finner du også felter for ‘avgiftskode’, ‘omsetningsklasse’ og ‘regnskapskonto’. Disse benyttes i forbindelse med eksport av fil til ditt regnskapssystem. Alle disse 3 feltene kan være blanke uansett hvilket regnskapssystem man eksporterer til. Det er mest vanlig at feltene er blanke. Dette pga. at dersom du lar feltene være blanke, setter JobOffice standardverdier i filen som eksporteres til regnskapet.

Følgende standardverdier settes ved fileksport dersom feltene er blanke:

Avgiftskode

Standard ‘avgiftskode’ i
mva-gruppe
‘Standard’

Standard
‘avgiftskode’ i
mva-gruppe
‘Ingen’
Inngående Utgående Inngående Utgående
DI regnskap (XML) 2 1 9 9
Visma Business 1 3
Scenario 1 3 0 0
Mamut 101 10 1 1
Uni Micro 1 3 0 0
Duett Ikke i bruk 23 Ikke i bruk 4
Visma Global Ikke i bruk Ikke i bruk Ikke i bruk Ikke i bruk

Til informasjon: Standard avgiftskode i mva-gruppe ‘Standard’ er omtalt
som ‘Utgående MVA – høy sats’ i enkelte regnskapssystemer.

Omsetningsklasse Standard
‘omsetningsklasse’
i mva-gruppe
‘Standard’
Standard
‘omsetningsklasse’
i mva-gruppe
‘Ingen’
Inngående Utgående Inngående Utgående
DI regnskap (XML) Ikke i bruk Ikke i bruk Ikke i bruk Ikke i bruk
Visma Business 4 1
Scenario Ikke i bruk Ikke i bruk Ikke i bruk Ikke i bruk
Mamut Ikke i bruk Ikke i bruk Ikke i bruk Ikke i bruk
Uni Micro Ikke i bruk Ikke i bruk Ikke i bruk Ikke i bruk
Duett Ikke i bruk Ikke i bruk Ikke i bruk Ikke i bruk
Visma Global Ikke i bruk Ikke i bruk Ikke i bruk Ikke i bruk

 

Regnskapskonto Standard
‘regnskapskonto’
i mva-gruppe
‘Standard’
Standard
‘regnskapskonto’
i mva-gruppe
‘Ingen’
Inngående Utgående Inngående Utgående
DI regnskap (XML) Ikke i bruk Ikke i bruk Ikke i bruk Ikke i bruk
Visma Business Ikke i bruk Ikke i bruk Ikke i bruk Ikke i bruk
Scenario Ikke i bruk Ikke i bruk Ikke i bruk Ikke i bruk
Mamut Ikke i bruk Ikke i bruk Ikke i bruk Ikke i bruk
Uni Micro Ikke i bruk Ikke i bruk Ikke i bruk Ikke i bruk
Duett Ikke i bruk 2700 Ikke i bruk Ikke i bruk
Visma Global Ikke i bruk Ikke i bruk Ikke i bruk Ikke i bruk

Hør med din regnskapsfører hvilke verdier han/hun ønsker feltene ‘avgiftskode’, ‘omsetningsklasse’ og ‘regnskapskonto’.

Tagged: