All omsetning i JobOffice knyttes automatisk mot såkalte ‘systemkontoer’. Ved en nyinstallasjon av JobOffice inneholder systemet følgende systemkontoer:
 • 10, Materiell
 • 20, Arbeid
 • 30, Servicebil
 • 40, Renter
 • 50, Gebyrer
 • 60, Leie
 • 70, Tap
 • 71, Betalingsdifferanse
 • 80, Bank
 • 81, Kasse
 • 90, Kundefordringer
 • 85, Utbetaling
 • 91, Leverandørgjeld
 • 15, Innkjøp avgiftspliktig

Ut over dette kan man opprette så mange systemkontoer man ønsker. Numrene som er definert på systemkontoene etter en nyinstallasjon av JobOffice er et forslag, som kan overstyres av deg dersom det er ønskelig.

Hvorfor trenger man systemkontoer?

 • For at du senere skal kunne kjøre ut rapporter på hvor mye omsetning det har vært i en bestemt periode, splittet opp på systemkontoer. Man ser hvor mye materiell man har solgt i en periode, hvor mye arbeid som er solgt, osv.
 • Mere detaljert eksport av fil til ditt regnskapssystem. Linjer som på en faktura er tilknyttet systemkonto ‘materiell’ kan styres mot en egen inntektskonto i regnskapet. Samme prinsipp for f.eks. linjer tilknyttet systemkonto ‘arbeid’ – disse kan f.eks. styres mot en egen inntektskonto for ‘salg av arbeider’ i regnskapssystemet – osv. I tillegg kan innbetalinger, betalingsdifferanser og tap på innbetalinger som registreres i JobOffice – også styres mot en spesifikk konto i regnskapet.
 • Dekningsbidrag på prosjektdetaljer er gruppert på systemkontoer.

Knytte systemkontoer mot regnskapskontoer
Før du eksporterer omsetning til fil første gang, er det viktig at du samordner systemkontoene i JobOffice med kontonumrene som regnskapsføreren din benytter i regnskapet. På denne måten kan man styre omsetningen for perioden inn på ulike regnskapskontoer.

De fleste brukere ønsker ofte å samle alt av «vanlig omsetning» til en regnskapskonto, så dersom salg av materiell, salg av arbeider, servicebil osv. eksempelvis skal føres mot konto 3000 i regnskapet – skriver man inn 3000 i feltet regnskapskonto og trykker på knappen ‘Lagre’. Renter, gebyrer og bank skal vanligvis føres mot spesifikke regnskapskontoer, men hør med din regnskapsfører hvordan han/hun ønsker å gjøre dette.

Kontostandard for hendelser

På menyen kontostandard kan ulike hendelser i JobOffice tilknyttes systemkontoer. Et eksempel på en hendelse kan være registrering av en innbetaling til bank fra en av dine kunder. Når denne hendelsen forekommer vil innbetalingen føres mot systemkonto ‘Bank’. Er det derimot en kontant innbetaling kan den hendelsen f.eks. knyttes mot systemkonto ‘Kasse’.

Samordne gjerne hvilke systemkontoer hendelsene skal føres mot, sammen med din regnskapsfører – samtidig som du/dere setter knytning mellom systemkontoer og regnskapskontoer. (Se relaterte saker). Understående definisjoner er standard i JobOffice

Hendelse Føres mot systemkonto
Registrering av innbetaling bank
Registrering av innbetaling bank (KID)
Registrering av innbetaling kontant
Registrering av innbetaling kort

Registrering av mindre betalingsdifferanse
Registrering av tap på utestående beløp

Registrering av varer fra prisbok

80, Bank
80, Bank
81, Kasse
81, Kasse

71, Betalingsdifferanse
70, Tap

10, Materiell