beregning av utsalgspriser

Denne menyen benyttes til å kalkulere din egen utsalgspris på varer i prisboken. Vi har i dette eksempelet benyttet Brødrene Dahl som grossist, men prinsippet er likt i alle prisbøker/for alle grossister.

Øverst til venstre på menyen definerer du et generelt påslag på varene. Her velger du også om din utsalgspris skal være et resultat av påslag på forhandlerpris eller kostpris.

I listen over varegrupper vil alle varegruppene til grossisten bli listet opp. Her vil påslagsprosenten på alle gruppene i utgangspunktet være lik det generelle påslaget du satte over. Dersom du ønsker å ha en annen påslagsprosent på en av varegruppene, markerer du den aktuelle varegruppen – skriver inn den påslagsprosenten som du ønsker å ha på gruppen, og trykker enter.

I listen vareinnhold i den markerte gruppen vil alle varene som befinner seg i den markerte varegruppen bli listet opp. Her vil påslagsprosenten på alle varene være lik påslaget du satte på varegruppen i listen over. Dersom du ønsker å ha en annen påslagsprosent på en av varene, markerer du den aktuelle varen – skriver inn den påslagsprosenten som du ønsker å ha på varen, og trykker enter. For å kalkulere utsalgsprisene trykker du på Lagre. Lukk deretter denne menyen.

Du vil da komme tilbake til prisboken, som nå er klar til bruk.