Beregning av utsalgspriser i prisbok

  Denne menyen benyttes til å kalkulere din egen utsalgspris på varer i prisboken. Vi har i dette eksempelet benyttet Brødrene Dahl som grossist, men prinsippet er likt i alle prisbøker/for alle grossister. Øverst til venstre på menyen definerer du et generelt påslag på varene. Her velger du også om din utsalgspris skal være et […]

Les Mer

Beregning av utsalgspriser

Denne menyen benyttes til å kalkulere din egen utsalgspris på varer i prisboken. Vi har i dette eksempelet benyttet Brødrene Dahl som grossist, men prinsippet er likt i alle prisbøker/for alle grossister. Øverst til venstre på menyen definerer du et generelt påslag på varene. Her velger du også om din utsalgspris skal være et resultat […]

Les Mer