Sjekklister/Standard

  Sjekklister gjør det enkelt for den utførende håndverkeren å huske hva som skal kontrolleres før status på et forbruk settes til ‘ferdig’. Sjekklistene fremkommer både i JobOffice på kontoret og JobOffice PocketLink, når forbruk registreres på et prosjekt. Forslag til sjekklister kan importeres direkte fra Holte ved å klikke på knappen ‘Importer

Les Mer