Satsgrupper

Kontakter i JobOffice kan kategoriseres og tilknyttes ulike satsgrupper. Satsgruppene kan for eksempel kalles A-kunde, B-kunde osv. Det er mulig å definere forskjellig utsalgspris på satsene i de ulike satsgruppene. Kostprisen pr. sats lagres på menyen ‘Kontakt/Satser’. Kontakter kan tilknyttes en bestemt satsgruppe på fanen ‘avtale’ på kontaktkortet. Dersom en kontakt er tilknyttet satsgruppen ‘A-kunde’, […]

Les Mer