Akkord og akkordtariff

Akkordarbeid Akkord er et prestasjonslønnssystem. Arbeid som lønnes ut fra akkord omtales som akkordarbeid eller å arbeide (på) akkord. Akkordlønn er lønn som avhenger av mengden arbeid som utføres, for eksempel at man betales pr enhet som monteres. Etter akkordarbeid måles utført arbeid opp, og håndverkeren får lønn ut fra dette. Akkordtariffen Akkordarbeid er regulert […]

Les Mer