Sentral godkjenning – endringer for rørleggere

01.01.2016 foretok myndighetene en del endringer i Byggesaksforskriften som har fått konsekvenser for bedrifter som søker sentral godkjenning. Intensjonen var et sterkere kvalitetsstempel bygget på seriøsitet og rett kompetanse.

Overgangsordning fram til 01.01.2020

For å gi bransjen tid til å omstille seg til kravene er det gitt en overgangsordning. Denne ble nylig utvidet og er nå gjeldende fram til 01.01.2020. Overgangsordningen gir anledning til å vise til lang erfaring for å kompensere for manglende utdanningsnivå. Denne gjelder kun ved fornyelse av godkjenningsområder og setter som minimumskrav at bedriften har fag/svennebrev.  Overgangsordningen forutsetter at bedriften får på plass rett utdanning før fristen utløper.

Endring i godkjenningsområder 

Flere av godkjenningsområdene har blitt delt opp mer hensiktsmessig i den nye ordningen. Dette for at det skal bli lettere for bedriftene å søke innenfor riktig godkjenningsområde, og slik at man bedre kan vise bedriftens kompetanseområde. Noen godkjenningsområder er også fjernet helt.

Endringer i TEK 17

01.07.2017 ble ny TEK lansert.

Vi har laget en oversikt over de viktigste og mest relevante endringene for VVS-bransjen.

Mer informasjon