Ny timerapport: gruppere på medarbeidere, prosjekter, kontakter, aktiviteter, satser mm.

Det er nå laget en ny timerapport hvor du kan velge tidsperiode, gjøre utvalg, hvordan du vil gruppere timene mm. Eksempelvis kan du gruppere på medarbeidere, prosjekter, kontakter, aktiviteter, satser mm.

Du har også kolonner som viser «Fakturerbare» og «Ikke fakturerbare» timer som kan gi deg en god kontroll på registrerte timer.

Timerapporten finner du ved å velge «Timeliste» i menyen til venstre og så «Timeliste» og «Rapport» fra menyen på toppen.

Du kan selv dra opp de ulike kolonne-headere til feltet over for å få satt den grupperingen du ønsker. Her kan du gruppere på så mange nivåer du selv ønsker.

Den rapporten du har fremme kan du også eksportere til Excel med de samme grupperingene. Dette gjøres fra knappen «Eksporter…».

Gruppering av prosjekter i «Prosjekt» og «Service»

Det er nå mulig å ha en ekstra gruppering av dine prosjekter. Inndelingen som kan brukes om ønskelig er «Prosjekt» og «Service».

Bruker du denne inndelingen kan du dra nytte av dette senere. Bl.a. vil du ha mulighet for å:

  • Gruppere timerapportene på en slik gruppering, ev. vise for alle grupperinger.
  • – Når du står på «Alle prosjekter» kan du velge å vise kolonnen for «Gruppering». Høyreklikker du på kolonneheader får du opp en liste over hvilke kolonner du ønsker og se eller skjule. Har du valgt «Gruppering» kan du her sortere på denne ved å klikke på kolonneoverskriften.
  • Bruke feltet i søkedialoger.
  • Bruke feltet i prosjektrapport/prosjektregnskapsrapport.
  • Feltet er også inkludert i masse-endringsfunksjonen.
  • I tillegg er det laget en flettekode slik at verdien kan benyttes i brevmalene.

Regnskapsimport: Tripletex eller PowerOffice Go 

For de som buker Tripletex eller PowerOffice Go er det nå mulighet for å importere leverandørfakturaer fra disse.

For å aktivere dette må du har lisens for Forbruksmodulen i JobOffice.

Aktivering gjøres under «Systeminnstillinger» og «Regnskap» og «Import».

En må her velge riktig regnskapssystem, samt at den må være satt til Aktiv for at import skal begynne.
Følg bruksanvisningen som beskrevet på selve skjermbildet.

Innstillinger for automatisk nedlastning dekker både vanlige leverandørfakturaer og fra fakturaimporten.

Denne innstillingen gjøres under «System», «Grossist» og «Automatisk nedlastning».

Dersom leverandøren ikke finnes fra før i JobOffice, vil du få opp et vindu hvor du kan registrere navn mm. Det kan hende at leverandøren allerede eksisterer i ditt regnskapssystem. Ta i så fall kontakt med din regnskapsfører for å få hvilket kontakt/leverandørnummer de bruker der, og at du da legger inn dette i feltet «Kontaktnr.».

Dersom du ikke ønsker lengre å ha faktura fra en leverandør kan dette settes på kontaktkortet. Dette gjør du fra en egen arkfane der som heter «Lev. faktura».

Du kan også endre på om du vil ha inn en leverandørfaktura eller ikke fra «Prosjektlisten». Du velger da nede «Prosjektinnhold» og setter filter til å vise «Leverandørfaktura som er under arbeid. Høyreklikker du på linje i listen får du da opp et menyvalg for «Leverandørfaktura» og kan da velge «Slå av fakturaimport for denne leverandøren».

Har du fått inn en faktura du ikke ønsker, kan du slette denne manuelt.

Note: de grossister som en får leverandørfaktura fra direkte holdes unna denne fakturaimporten. F.eks. Brødrene Dahl, Ahlsell, Heidenreich m.fl.

Kalkulasjonspakker for flere bransjer – Elektro

Her støttes nå import av kalkulasjonspakker også for El-bransjen i tillegg til VVS-bransjen.

Importerer du pakker, må du også sjekke at du har satt en grossist som hovedgrossist. Dette gjør du fra menyen på toppen «System» og så velger du «Grossist», «Prisbøker og utveksling» og deretter i listen over grossister høyreklikker på den du ønsker skal være hovedgrossist og så velger du «Sett som hovedgrossist».

Andre forbedringer og rettinger

Prissammenligning: I dagens prissammenligning kan man i tillegg til å vise vanlige priser eller differansepriser i forhold til valgt grossist nå også kunne se prosentvis differanse i forhold til valgt grossist. Dette velges i ny nedtrekksmeny med tre alternativer: Vis varepriser – Vis differanse i kroner – Vis differanse i prosent.

Leverandørfaktura: Kan nå finne riktig prisbok for varene, ut fra organisasjonsnummer til fakturaavsender, hvis leverandørnummer ikke er tilgjengelig.

Postadresser: Postadresseregisteret er oppdatert i henhold til Postens tabeller av 01.10.2021.

Prisbokinnstillinger: Innført standard påslagsprosent for import av nye prisbøker. Benyttes også ved beregning av veil. utpris for leverandørfakturavarer som ikke finnes i prisbok.

Prosjekt: Ved oppretting av ny kontaktperson når en står i prosjektvinduet så blir nå mobilnummer og e-postadresse lagret riktig på kontaktkortet.

Tilbudsbrev: Dokumentflettingen der LibreOffice er brukt, kunne føre til uleselige tegn. Er nå rettet.

Boligmappa: Opplasting av dokument på enkelte prosjektadresser kunne gi feilkode 346. Dette er nå rettet.

Faktura: Her er det gjort en endring slik at flere enn to linjer av fakturabeskrivelsen blir med på fakturautskriften.

Faktura: Når man i faktura utestående-bildet valgte «Betalingsdifferanse» og «Overfør restbeløpet til en annen faktura» var ikke fakturalisten sortert. Denne sorteres nå på restbeløp og fakturanummer.

Faktura: Utskrift av pakkeinnhold. Vareteksten kunne på noen skrivere bli kuttet og havne bak enhetskolonnen. Dette er nå rettet.

Faktura: Ved utskrift av pakkeinnhold for faktura gis det nå en mulighet til å legge til en oversiktsside som viser alle mapper og undermapper i fakturaen. Dette kan være hensiktsmessig å bruke dersom fakturaen har en kompleks pakkestruktur.

Anbud: Sletting av større anbud tok lang tid og kunne føre til feilmelding om tidsavbrudd. Dette er nå rettet.

Meldingssenter: Rettet feil hvor forhåndsvisning av element ikke alltid ble oppfrisket.

Meldingssenter: Når brukeren velger å tømme en liste vises det nå en bekreftelsesdialog før meldingene blir slettet.

Meldingssenter: HoltePortalen-synkronisering kan nå ikke kjøres automatisk lenger, kun manuelt. Brukeren må da eksplisitt velge HoltePortalen fra Send/Motta-knappen for å få kjørt denne.

Du kan se skjermbilder, samt lese mer om oppdateringen her: JobOffice oktober 2021.

Installerer siste versjon av JobOffice for å få alle de nye funksjonene og forbedringene.

Velg menyvalget «System» i JobOffice og velg deretter «Se etter programoppdateringer i JobOffice». Alternativt kan du starte JobOffice på nytt. Da får du et varsel om at en ny versjon er tilgjengelig, og mulighet for å laste den ned.

For dere som er avhengig av at ekstern leverandør foretar oppgraderingen av JobOffice, kan leverandøren benytte følgende lenke: klikk her  

Henvendelser sendes til support@joboffice.no eller ved å ringe oss 45 50 60 70.

Hilsen

JobOffice teamet