Se hvordan du registrerer medgått forbruk i et regningsprosjekt og hvordan du enkelt fakturerer dette!

Tagged: