datakilde

Oppstår:
Ved oppstart av JobOffice

Forklaring:
Dette kan komme av at databasemotoren av en eller annen grunn har stoppet. For å starte databasemotoren igjen gjør du som følger:

  1. Skriv services eller tjenester og trykk enter.

 

3. Dobbeltklikk på linjen SQL Server (JOBOFFICE) slik at følgende bilde fremkommer:

datakilde3

4. Start databasemotoren ved å klikke på knappen Start. Sjekk også at valget Oppstartstype står på Automatisk. Lukk menyen med knappen OK, og lukk deretter menyen Tjenester ved å klikke på X i høyre hjørne. Databasemotoren skal da være startet og du skal kunne logge inn i JobOffice igjen.

Alternativt kan feilmeldingen også være forårsaket av at den innloggede Windowsbrukeren ikke har de nødvendige rettigheterpå datamaskinen. Forsøk å logge inn som administrator, eller kontakt system/nettverksadministrator.